Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban és az intézményhez tartozó Gönci Járó Beteg Szakellátó Központban
Pályázatok

Műszaki leírás

 

Sátoraljaújhely

Az épület lapos tetőszerkezettel rendelkezik. A villamossági rendszere az ÉMÁSZ közműhálózatra csatlakozik. A csatlakozás helyén jelenleg a szerződött teljesítmény 3×400 A.

Az épület villamos energia igényének részleges kielégítésére szolgáló napelemes rendszer tervezését az épület éves energiafogyasztásának vizsgálata, valamint a napelemek telepítésére alkalmas tetőfelület felmérése alapozta meg. A vizsgálat eredménye 120kW teljesítményű rendszer telepítésére ad lehetőséget. A teljesítmény miatt a kiserőművekre vonatkozó előírásokat kell betartani. Az épület villamos energia fogyasztása nagyobb mint, a várható megtermelt mennyiség, így biztosítható, hogy minden mennyiség helyi szinten felhasználásra kerül.

A rendszer kialakításánál biztosítani kell, hogy az áramszolgáltatói csatlakozási ponton villamos energia kiáramlás ne következzen be. Ezt visszavett elektronikával és kapcsolhatóvá tett inverteres leágazással, PLC vezérléssel van megtervezve. A kórház biztonsági energiaellátását biztosító generátoros üzemben is tiltja a PV rendszer hálózatra történő csatlakozását.

 

Gönc

Az épület hagyományos ácsszerkezetű magastetős, cserép héjazattal rendelkezik. A villamossági rendszere az ÉMÁSZ közműhálózatra csatlakozik. A csatlakozás helyén jelenleg a szerződött teljesítmény 3×200 A.

Az épület villamos energia igényének részleges kielégítésére szolgáló napelemes rendszer tervezését a sz épület éves energiafogyasztásának vizsgálata, valamint a napelemek telepítésére alkalmas tetőfelület felmérése alapozta meg. A vizsgálat eredménye 50kW teljesítményű rendszer telepítésére ad lehetőséget. A tervezett rendszer nem haladja meg a háztartási kiserőmű kategóriát. Az épület villamos energia fogyasztása nagyobb mint, a várható megtermelt mennyiség, így biztosítható, hogy minden mennyiség helyi szinten felhasználásra kerül.

 

Karbantartás

A napelemes rendszer normál üzemben automatikusan működik. Mind a szabadtéri, mind a beltéri csatlakozók nagy megbízhatóságú kapcsolatot biztosítanak. A napelem táblák az időjárás viszontagságainak ellenállnak. A hó az elrendezésből adódóan nem marad meg a felületen, így a téli havas időszakban is biztosított a zavartalan villamosenergia termelés. A napelem táblák külön tisztítást nem igényelnek, az esetleges porosodást az eső lemossa.

 

A beépítésre kerülő napelemes rendszernek teljesítik az alábbi követelményeket:

A napelemes modulokra gyártói teljesítmény garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.

2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet bevezette a háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban HMKE) fogalmát. HMKE közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatása csak az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges. Abban az esetben, ha a HMKE a közcélú hálózattal illetve kisfeszültségű magán- vagy összekötő vezeték hálózattal párhuzamosan nem üzemel (szigetüzem), a HMKE létesítését elegendő csak bejelenteni az elosztói engedélyesnek.

A kiserőmű hálózati csatlakozásához a Villamos Energia Törvény és az Üzemi szabályzat alapján a beruházónak Csatlakozási tervet kell készíteni.

A tervezett villamos energia termelő berendezés (VTB) csak az MSZ EN 50160 szabványban megadott mértékben növelheti meg a hálózat felharmonikus tartalmát.

A VTB-t úgy kell működtetni, hogy üzeme során a teljesítménytényező minimum 0,96 legyen.

A VTB az erőművi gépet védő rövidzárlati, túlterhelési, és földzárlati és érintésvédelmen túl, legyen ellátva feszültség és frekvencia csökkentési és emelkedési és vektorvédelemmel.

A VTB legyen ellátva olyan védelemmel, amely hálózati feszültségkimaradás, illetve zárlati rátáplálás esetén 100msec idő alatt automatikusan leválasztja a hálózatról. A VTB csak a feszültség tartós visszatérése esetén kapcsolható újra párhuzamosan a hálózattal.

 

Háztartási méretű kiserőmű létesítése a szolgáltató hozzájárulásával valósulhat meg. Jelen projekt keretében benyújtásra került az igénybejelentő, amelyre a szolgáltató megadta a befogadó választ.